SharePoint PowerShell – autoladda moduler

Av 9 augusti, 2016 januari 6th, 2017 Internet

Om man jobbar med SharePoint är det oundvikligt att råka på PowerShell…vilket i sin tur innebär att man stöter på PowerShell ISE – Integrated Scripting Environment  som låter dig skapa och köra kod i ett fönster. Programmet ger dig tillgång till tillägsmoduler för allt som kan administrerar via PowerShell men du måste aktivera dem själv eller läsa in dem genom att skapa en profil eller skapa funktioner.

Börja med att kontrollera om du har en aktiv profil
Test-path $profile

Om du inte har en kan du skapa den med nedan rad
New-item –type file –force $profile

När profilen är skapad kan du nu skapa anpassningar för din miljö och för att ladda SharePoint modulen använder du nedan rad som du lägger i Power “Microsoft.PowerShell_profile.ps1” som skapatsi din dokumentmapp.

$a = (Get-Host).UI.RawUI
$a.WindowTitle = "lentzit.com"
$PSVersionTable
$ver = $host | select version
if ($ver.Version.Major -gt 1) {$host.Runspace.ThreadOptions = "ReuseThread"}
if ((Get-PSSnapin "Microsoft.SharePoint.PowerShell" -ErrorAction SilentlyContinue) -eq $null)
{
Add-PSSnapin "Microsoft.SharePoint.PowerShell"
}

 

Spara dina ändringar, alla PowerShell fönster som använder den profilen kommer nu att använda din anpassning. Notera SharePoint modulen till höger i nedan bild!

powershell-ise-autoload-module

Till samman med funktioner sparar du en hel del arbete och du kan säkerhetskopiera eller överföra dina anpassningar bara genom att kopiera filen till en nya dator. Kom ihåg att kolla originalfilen först så du inte skriver över anpassningar som någon annan har gjort!

Svara