SharePoint – visa versioner med PowerShell

Av 9 augusti, 2016 januari 6th, 2017 Server, SharePoint

Som leverantör av en installation oavsett kategori måste man se till att operativsystem och program är korrekt installerade, har rätt servicepacks och är säkerhetspatchade…speciellt om applikationen är ansluten till öppna nätverk! Med Office365 vet man vad man har samt att det installerats korrekt från grunden men OnPrem är det vilda västerna så jag börjar alla projekt med att kontrollera vad jag har fått att jobba med!

Att kontrollera den aktuella SharePoint installationens versioner via gränsnittet gör du från Central Administration

check-sharepoint-versions

 

Nedan bild visar en övrsiktsbild på en SharePoint grundinstallation

sharepoint-patch-list

 

Och här kommer kodsnutten för PowerShell

Nedan kod kan du klippa å klistra i ditt PowerShell fönster eller också använda för att skapa en funktion som du kan ropa upp när det passar…mycket enkelt att replikera och återanvända.

 


# PowerShell script to display SharePoint products from the registry.
Param(
# decide on whether all the sub-components belonging to the product should be shown as well
[switch]$ShowComponents
)
# location in registry to get info about installed software
$RegLoc = Get-ChildItem HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
# Get SharePoint Products and language packs
write-host "Products and Language Packs"
write-host "-------------------------------------------"
$Programs = $RegLoc |
where-object { $_.PsPath -like "*\Office*" } |
foreach {Get-ItemProperty $_.PsPath}
$Components = $RegLoc |
where-object { $_.PsPath -like "*1000-0000000FF1CE}" } |
foreach {Get-ItemProperty $_.PsPath}
# output either just the info about Products and Language Packs
# or also for sub components
if ($ShowComponents.IsPresent)
{
$Programs | foreach {
$_ | fl DisplayName, DisplayVersion;
$productCodes = $_.ProductCodes;
$Comp = @() + ($Components |
where-object { $_.PSChildName -in $productCodes } |
foreach {Get-ItemProperty $_.PsPath});
$Comp | Sort-Object DisplayName | ft DisplayName, DisplayVersion -Autosize
}
}
else
{
$Programs | fl DisplayName, DisplayVersion
}
/code>

 

När koden har körts ser det ut enligt nedan…antalet rader beror på vilken version av SharePoint som är installerad.

sharepoint-version-check-ps

Källa för script och information är Technet

Svara