Snabbare Powershell med funktioner

Det finns en hel del kommandon att hålla koll på vad det gäller PowerShell men oftast har vi några favoriter och resten får man slå upp när det väl behövs. Just denna gång skall det handla om PowerShell i Office365 som kan användas för Exchange. Detta inlägg skall handla om hur man med hjälp av funktioner kan snabba upp sådant man gör frekvent.

Det krävs inte många rader för att ansluta och administrera Office365 via Powershell, nedan exempel visar de grundläggande rader som räcker utmärkt för att…

 …ansluta till Exchange

$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

 

…med några extra rader kan du också hantera dina konton i Azure

$cred = Get-Credential -Credential $user
Import-Module MSOnline
Connect-MsolService -Credential $cred
$msoExchangeURL = “https://ps.outlook.com/powershell/”
$session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri $msoExchangeURL -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $session

 

…med funktioner kan du göra dina favoritkommandon snabbt tillgängligt via egna kommandon

Function Connect365{
#Anslut till Exchange Online
$UserCredential = Get-Credential -Credential admin-account@domain.com
write-output ”hämtar powershell kommandon”
Connect-MsolService -Credential $UserCredential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session
}

Prova själv genom att lägga in respektive kodförslag i en textfil som du sparar med ändelsen .ps1 och ropar upp dem i Powershell fönstret genom att ange filens namn enligt: .\filnamn.ps1
 
Du kan såklart också ladda ner ett färdigt skript med flera exempel för att komma igång – ladda ner skript
 
powershell-script

 

För att kunna köra Powershell mot Office365 kan du behöva preppa din dator med viss funktionalitet. Nedan tips tar dig till direktlänkar för de vanligaste verktygen för Windows 7 och 8.
 
Tips på funktionstillägg
 

Download Online Services Sign-In Assistant – Get it

Download .NET Framework 4.0 – Get it

Download Powershell 3.0 – Get it

Download Windows Azure AD Module for Windows PowerShell – Get it
 
Tips på verktyg
 
Download Junk Email Reporting Tool – Get it

Download Microsoft Online Services Diagnostics and Logging (MOSDAL) – Get it 

Svara