Skapa Intranät i SharePoint

När du väljer Office 365 för din E-post kan du också välja fler funktioner utan större extrakostnad. Dessa funktioner i sin tur skall ge dig ett sätt att öka företagets interna kommunikation och samarbete. Om du väljer t.ex. en Office 365 E1 plan ingår E-post, Individuell lagring, E-konferens och samarbetsportal och intranät för mindre än 1000:-/år och användare. Förutom att minska IT kostnader kan du öka din personals produktiva tid genom att införa en portal med nyttig och central information, minska resekostnader genom att ha e-möten med Lync och göra informationen tillgänglig utan krångliga säkerhetslösningar utan att tumma på säkerheten.

 

Ett intranät skall hålla mycket information från många olika avdelningar samtidigt som det skall vara strukturerad och enkelt att hitta i sidorna. Ganska ofta är det information från Ledning, HR, IT och Sälj som har behov av att dela med sig av information.

Då är det bra att veta att SharePoint kan vara intranät, projektportal, lagringsplats för offerter, mallar och projektdokument. Att ta fram ett intranät behöver inte handla om så mycket design.  I sin enklaste form saknar SharePoint logik och smarta funktioner som gör det så fantastik men med anpassningar och flitigt användande av de inbyggda webdelar kan man få ett smart, dynamiskt och informativt intranät som får många återbesök.

sharepoint-blogEtt par avsnitt framöver kommer jag att ta upp hur du använder SharePoint´s olika funktioner för att skapa ett informativt intranät….det första inlägget kommer att handla om bloggen. Ett smidigt sätt att delge information med media som stöd och en automatisk kategorisering och sortering. 

Svara