Office 365 är klar för skolan

Av 28 april, 2014Office 365

Inte helt oväntat fick Office 365 godkänd av Datainspektionen för hur hantering, lagring och användning av skolmaterialet sker samt de tjänster som omfattas. Det finns färdiga avtal att teckna direkt i Office365 portalen för att utöka kraven som ställs för att följa EU´s och Sveriges regelverk kring lagring och hantering av personkänsliga data.

office365-avtal

 

 

 

 

 

 

office365-country-storage

En punkt som Datainspektionen anmärkte på att (i detta fall) det saknades redovisning för var uppgifterna som lagras hanteras, vilket relativt smidigt kan redovisas via automatiska rapporter an visa den aktuella lagringen på en karta.  Läs mer på Datainspektionens hemsida eller ladda ner hela rapporten!

Andra certifieringar att nämna i sammanhanget är FISMA, FERPA, ISO27001 och Artikel 29 Gruppen

 

 

 

 

 

 

Svara