Staffhub – schemaläggning utan dator

Av 17 januari, 2017Molnet, Office 365

Staffhub har annonserats som GA – Generally Available så självklart högg jag tag I Microsoft senaste tillämpning med grupper som bas. Programmet är enkelt och fyller en funktion som inte passar det vanliga kontoret utan istället utan snarare arbetsplatsen med många anställda som man delar arbetsdagen på. Staffhub kommer ingå i K1- och E-planer och ger möjlighet till en enkel och smidig mobilbaserad kommunikationskanal.

Staffhub består av en webbaserad administrativ del och en mobil klient…that’s it! Det går snabbt att komma igång med att skapa grupper för tilldelning av tiden och det finns gott om kategoriseringsfärger för att urskilja olika skift. När en användare tas med I gruppen skickas ett SMS med länk till appen till användaren för installation!

 

När användaren är registrerad kan den tilldelas tidsintervaller i schemat och till slut så publiceras schemat. Ändringarna syns bara några sekunder senare I den mobila klienten.

För ditt team kan du I samma plattform göra filer och länkar tillgängligt som kan vara bra att ha ”on the go”. Staffhub är ren från allt klutter och snabbt och enkelt att använda.

Den mobila appen ger en tydlig översikt över schemat och möjlighet till chatt inom gruppen. Här syns också filerna som publicerats till gruppen.

Här kan användaren också begära ledigt eller byta pass med en kollega.

Staffhub är inte till för det vanliga kontorsgänget och hjälper till att effektivt och smidigt rodda arbetstider i organisationer med många anställda där man idag saknar en fungerande kommunikationskanal och har behov av att snabbt omdisponera sin personal utan att behöva ringa runt.

 

Svara