Skapa Intranät i SharePoint – Länkar vs Länkar

Ett Intranät är naturligtvis en central punkt för att samla länkar som efterfrågas ofta. SharePoint erbjuder ett antal ”out of the box” sätt att infoga länkar på ditt intranät. Enkelt utryckt kan man säga att det är formateringen som skiljer dem åt och därmed också presentation. Ditt behov avgör vilken av dem du behöver använda.

 

 

links-listLänklistan utgör den enklaste delen av länklistan men samtidigt också den mest flexibla då källan kan återanvändas i andra sammanhang. Länklistan skapar du enkelt som ett Program och lägger till via Webbdelar.

 

links-unformattedFormateringen är enkel från start och kan anpassas via listans sedvanliga vyer. Du kan utöka den till att innehålla egen information och formatera dem med hjälp av webbdelen Innehållsfrågor. Kräver lite arbete men det blir ruskigt snyggt.

 

 

 

 

links-formattedSammanfattningslänkar är en sammansatt funktion som innehåller alla de element man förväntar sig i en länkuppsättning a la WordPress och används då länkarna som registreras inte behöver återanvändas på annat sätt.

 

 

Svara