Återskapa förlorade data

Oavsett hur mycket man gör för att säkerställa sina data hindras inte Murphy från att ta sig in  och få det att hända. Mina data finns utspridda på flera medier på hemmaplan och ett annat geografiskt läge och i mitt fall så är det första gången på 18 år jag råkat ut för en rejäl hårddisk crash, nåja egentligen en RAID crash som omfattar ett helt system med diskar.

Det hela hände efter en uppgradering av mjukvara som jag tidigare kontrollerade att inget ovanligt skrevs om i forum som gjorde att jag borde fördröja uppgraderingen. Efter uppgraderingen (ca. 2 timmar efteråt) tyckte iaf servern att 2 av 5 diskar hade plockats bort från RAID6:an och några kvartar senare försvann lagringsvolymen tillsammans med min helg :-)

 

external-drive-bayTrots att min data kopieras till flera ställen fanns det ett glapp på några timmars data vilket krävde lite återställningsarbete mot den förlorade volymen. Så en montering och läsning av diskarna var nästa steg…frågan var bara vilken mjukvara. Eftersom diskarna inte är fysisk skadade fanns det stor chans i att helt kunna återställa data från disken med hjälp av en mjukvara som kan läsa diskarnas sektorer. Ett sådant program är ReclaiMe . Jag har sedan tidigare använt mig av GetDataBack men den gamla version jag hade klarade inte jobbet och har dessutom inte stöd för Microsoft senaste ReFS filsystem….så det var dags för en uppgradering. Båda versioner kostar kring 80 dollar. Get DataBack ville ha 8 timmar på sig att läsa in data för att sedan inte ens ge tillgång till filerna.

 

reclaime-filetypesReclaiMe löste uppgiften med bravur…programmet läste in diskarna och gjorde mina värdefulla data synliga. Någon timma senare var allt återställd. En riktig snygg ”feature” är att programmet sorterar alla filer under sina respektive filtyper vilket gör det smidigt att återställa enstaka filer. Självklart går det att återställa hela mappstrukturer förutsatt att dessa är tillräckligt intakta.

Tips: Om du vill lyckas med en dataåterställning är det viktigt att du endast läser dina skadade diskar och inte försöker att skriva till dem då du riskerar att skriva över viktiga återställningsdata. En extern hårddisk vagga med USB anslutning är till stor hjälp för snabb hantering av disken och kom ihåg att vara försiktigt om det är en mekanisk hårddisk så att du inte utsätter den för onödiga stötar och vibrationer under drift som förvärrar situation. 

Svara