Sharepoint Online – Powershell

Av 16 december, 2013Office 365

Microsofts värld är för många likvärdigt med grafiska gränssnitt…de senaste åren har dock både servrar och tjänster anpassats för Microsoft kraftfulla automatiserings- och skriptningsramverk som gör stor jobben enklare. Efter ett antal föregångare introducerades Powershell mot slutet av 2006 efter en betaperiod där projektnamnet Monad avvändes. I större verksamheter såg man snabbt fördelen med PS. Mindre verksamheter avfärdar PS alldeles för snabbt då tröskeln för att komma igång är ganska hög och det inte finns tid för en utbildningsinsats eller för att vinsten av att skripta inte är lika påtaglig.

Idag kan det mesta skötas via Powershell  (som jag kallar PS), allt från servrar till online tjänster. Office365 är byggd för att administreras via PS och även om gränssnittet tillåter en hel del inställningar finns det kvar en hel del saker som endast kan skötas via PS…och det går undan.

sharepoint-admin-big

 

Att börja med PS har sin tröskel, förutom en hel del nya kommandon (30st i daxläget för Sharepoint) behöver den administrativa datorn specialpreppas….inget märkvärdigt men ändå behövligt. När det är gjort kan du ersätta repetitiva och monotona arbeten mot ett skript.

Du behöver en  preppad dator med lägst Powershell 3.0 (finns även 4.0), tillägget för Sharepoint Online samt Microsoft Login Assistant för Online Tjänster. När ramverk och tillägg är installerade kan du ansluta till Sharepoint Online genom att ange följande rad som du lägger in i ett .ps1 skript

 

 

Skitpförslag – som ansluter till Sharepoint Online

$cred = Get-Credential -Credential $user
Connect-SPOService -Url https://tenantname-admin.sharepoint.com -Credential $cred

OBS! Ersätt tenantname med ditt eget! Det finns skript där man också kan lägga in användarnamn direkt vilket jag dock inte tillämpar av säkerhetsskäl och finner det mindre praktisk då det går åt fler skript för olika tenants.

Avsluta alltid din session med Disconnect-SPOService för att frigöra inför en eventuell ny session!

Sist men inte minst blir Power Shell grymmast om man jobbar med profiler och alias som är mappningar mot vanliga skriptjobb man behöver göra….minutlånga arbeten tas ner till ett fåtal sekunder utan att göra avkall på kvalité….nästan som att både ha och äta kakan :-)

Mer läsning och kom igång hjälp kan du hitta här!

Svara