Sätt färg på kalendern i SharePoint

Standardfärgen i SharePoint 2013 eller nyare är som alla vet blå och vit. Den blåa färgen är också satt som standard för kalenderbokningar vilket man enkelt kan ordna till i Outlook med hjälp av kategorier. Tyvärr återspeglas denna ändring inte då kalendern används i Outlook-klienten.

 

Så här gör du!

 

calendar-app

 

 

Börja med att skapa en vanlig kalender i SharePoint

 

 

 

Med hjälp av kategorier skall vi nu tala om att de bokningar som inte fått en kategori tilldelad skall inte visas. Redigera kalenderns kategorifält att innehålla dina egna kategorialternativ. Dessa kategorier kommer att användas för att skapa vyer som med hjälp av en lagerfunktion kommer att tilldelas en önskad färg.

 

calendar-overlay-before

 

Vi skapar en helt ny kolumn som skall innehålla de önskade kategorierna och konfigurerar kalenderns vyer till att inte visa bokningar som saknar ett värde. Standardvärde blir ett tomt fält.

calendar-caregorie

 

I ovan exempel har jag nu skapat ett par stycken kategorier som jag vill använda. I standardfiltret anger jag att en tom kategori innebär att objektet inte skall visas. Standardvärde för kolumnen är att lämna fältet tom…d.v.s. det får blå färg.

calendar-categorie-filter

 

calendar-overlay-settings

 

 

 

 

 

Nu är det dags att skapa ett ”lager” som motsvarar önskad färg baserad på vilken kategori man angett. Detta gör man med funktionen ”Kalenderöverläggning” (Calendar Overlay)

 

I överläggen kan du knyta en färg mot respektive kategori.  Du har  9 fördefinierade färger att välja på.

kalender-overlay

 

Upprepa ovan steg för varje kategori du vill färglägga. Nedan visar ett färdigt exempel!

calendar-overlay-done

Klart snyggare hade varit om Outlooks kategorier hade fastnat på SharePoint sidan också vilket delvis kan ordnas med villkorsstyrd formatering i Outlook.

villkorsstyrd-formatering

 

Microsoft hade ju kunnat göra detta enklare men i vanlig ordning kan man åtminstone göra jobbet själv till funktionen kommer ”Out of Box”.

Svara