Samla in data med Office 365

Av 19 juni, 2017 Office 365

Office 365 erbjuder idag ett antal alternativ för att samla in data från t.ex. en enklare undersökning, kunddata m.m. Den första är integrerat till SharePoint och nås direkt från Ny-knappen i dokumentbiblioteket alt. din Onedrive.

Excel-undersökningar

är mycket enkel att komma åt och lagrar all data direkt i en excelbok i det bibliotek där du valt att skapa undersökningen. Tyvärr saknas det möjligheter till företagsanpassningar som t.ex. grafisk profil. Design av formulär och svarsalternativ är mycket begränsade och saknar dynamiska funktioner. När nu skapat din undersökning kan du smidigt dela den via en anonym länk!

Tips. Om du inte kan se knappen för att skapa en undersökning kan det bero på att IT har gjort inställningar som avaktiverar funktionen! Du kan läsa denna tråd på hur inställningarna skall vara!

Microsoft Forms

är just nu endast tillgänglig som testversion och nås på https://forms.office.com. Forms känns mer gediget men saknar i nuläget också vissa dynamiska funktioner som behövs om man vill skapa anpassningar i formuläret allt eftersom svaren ges av användaren.

Designmöjligheterna är något bättre då det finns färdiga teman och möjlighet till anpassad bakgrund. Varje undersökning har dessutom en statistikmodul aktiverad som visar antal svar samt ungefärlig tid som lagts i  formuläret.

Viss detaljinformation visas direkt i formuläret. Det går också att exportera alla svar direkt till Excel.

Jag har lagt ett demo online så att du kan testa här!

Båda formulärtyper är såklart anpassade för dator och mobil.

Det ser ljust ut för den som vill kunna samla in data utan speciella krav på dynamik och design.

Svara