Att standardisera mobilparken är inte helt fel då man precis som i datorn värld kan skapa färdiga konfigurationer som skickas till klienten.

iPhone är inget undantag, förutom den lokala säkerheten och möjligheten att fjärrradera telefonen via Exchange server/klientenkan du med hjälp av iPhone Configuration Utility skapa en profil med önskade inställningar som du sedan kopierar till alla telefoner…då missar du inga inställningar och ser till att alla säkerhetsmekanismer verklighen är påslagna innan telefonen hamnar i fel händer.

Produktlänk: http://support.apple.com/kb/DL926