Enkel säkerhetskopiering med SyncToy

Att säkerhetskopiera sina mappar och filer är något alla borde göra men tyvärr inte gör förrän de har råkat ut för ett hårddiskhaveri som raderat ut 15-års minnen.

Det är få program som är enkla att hantera och alldeles för ofta får man höra att även säkerhetskopian gått åt skogen då man glömt att kontrollera funktionsdugligheten på den. Att endast ha backup duger alltså inte utan det är ett aktivt arbete för den ansvarige. Själv tar jag 2 lokala kopior samt en extern kopia av alla viktiga filer…självklart på servrar som har RAID5 eller 6 vilket innebär att man delar filerna på 3 eller 4 hårddiskar vilket i sin tur minskar riskerna till att data försvinner p.g.a. en havererad hårddisk.

Jobbfiler är ännu viktigare än hemmafiler då man där även påverkar andra ifall ett haveri inträffar, varje säkerhetskopia är därför kritisk att den blir av och att det även går att återställa från den…vilket tyvärr inte alla tänker på att testa.

Vanligast idag är hårddiskbaserade säkerhetskopior då det är både billigt och snabbt. SyncToy gör något så enkelt som att kopiera alla dina ändrade och nya filer till ett annat ställa som t.ex. en exten hårddisk eller tjänst som Livedrive.

SyncToy kan enkelt schemaläggas och körs då helt automatisk så du slipper tänka på det förutsatt att din dator är påslagen. Ha du bärbar kan du såklart köra programmet manuellt utan problem.  Programmet är med andra ord grymt flexibelt och kan ge en hel del andra kommersiella säkerhetskopieringsprogram en match.

Andra tips: Dropbox