Chocolatey fixar installationen

Av 1 november, 2016 mars 9th, 2017 Open Source, Programtips, Windows

Att installera ett operativsystem idag tar ca 10 minuter och är en mycket enkel process. Det som egentligen tar tid är att hitta tillbaka till all de där extraprogrammen man haft i datorn, t.ex. Chrome, Spotify, Dropbox, Java m.m.

Det blir en hel del moment som behöver repeteras och är ytterst tråkiga att utföra oavsett om du ha en eller 10 datorer att utföra det på . I linusvärlden har man sedan länge ett paketeringssytem där man kan skripta upp installationerna och se till att man kan underhålla sina program med hjälp av ett par “oneliners”.

#Exempelkod
choco install paint.net -y
choco install teamviewer -y
choco install googlechrome -y
choco install jre8 -y
choco install adobereader -y
choco install notepadplusplus -y
choco install silverlight -y
choco install putty -y
choco install google-chrome-x64 -y
choco install paint.net -y
choco install winscp -y

Med Chocolatey som är Open Source men finns som betalversion också kan man ordna en större del av denna tråkiga process genom att skapa en skriptfil som man kör i Powershell eller kommandotolken. Börja med att sammanställa din egna fil. Kolla vilka program som finns i Chocolatey´s egna paketlista och börja skriv ner alla de program som du vill installera!

Prova med en rad först innan du kör alla…för att vara säker på att installationen av Cholatey gick utan problem. Om du får upp en säkerhetsfråga eller inte kan köra din rader som du vill kan det bero på en säkerhetsinställning på hur Windows får köra skript från start. Detta kan du enkelt ändra genom att köra raden Set-ExecutionPolicy som öppnar upp för skriptkörningar.

Om du nu absolut inte gillar att jobba med skript finns det ett gränssnitt som kan installeras även om det motsäger syftet av just skriptinstallation ;-)

Chocolatey har inte allt och några körningar misslyckades p.g.a. paket saknades och troligen kommer den inte att ersätta väletablerade SCCM (eller liknande) men den kan vara ett komplement till dessa och en stor hjälp till oss andra som inte har dessa verktyg tillhands.

Svara