Visa SharePoint listor på flera undersidor (Cross Site)

Med hjälp av olika funktioner och webbdelar bygger man smidigt upp sin SharePoint sida. För att undgå dubbelt arbete kan man göra önskade webbdelar centralt tillgängligt för alla underliggande sidor. Det finns tredjeparts appar för att göra detta men de gör inget annat än att aktivera samma funktioner som du själv kan göre via SPD – SharePoint Designer. I mitt fall gjordes nedan mot en SharePoint Online som ligger molnet!

Börja med att starta SPD och logga in mot den sida som du arbetar emot. Gå sedan till den lista som du vill visa på flera undersidor.

cross-site-webpart-1

Aktivera en av vyerna i den aktuella listan, i nedan exempel kommer jag att använda vyn ”Plattor”

 

Sätt markören någonstans mellan <WebPartspages:XsltListVievWepBart> (inom det röda fältet) och klicka sedan på DataView.

cross-site-webpart-3

 

cross-site-webpart-4Välj att infoga den Webpart du vill göra tillgängligt för alla underliggande sidor.

I detta exempel välde jag ”Promoted Links” men det går självklart att välja den webpart du vill och har!

 

 

 

 

 

 

 

Gå sedan till Webbdelar och Spara din nya webbdel till webbdelsgalleriet med ett eget och unikt namn

cross-site-webpart-5

Svara ja på att göra listan tillgängligt för alla underliggande sidor

cross-site-webpart-6

Nu kan du hämta upp webbdelen på valfri undersida genom att infoga webbdelen från Diverse-kategorin. Du kan nu visa innehållet av din lista på flera underliggande sidor och har endast ett original att göra ändringarna i.

cross-site-webpart-7

Det är synd att denna handpåläggning behöver göras men grymt att det går att ordna. Detta hade man lika väl kunnat ha som tilläggsval i samband med att man skapar listan i webbgränssnittet.