Office365 – skapa skräppostrapport i Excel

Av 4 juli, 2013Office 365

Som admin är det viktigt att ha kontroll över vad som händer, så vi älskar program och funktioner som hjälper oss att ha kontroll så att vi kan ge vidare korrekt information samt åtgärda problem med rätt information som bas. Office365 är inget undantag…även om man får vänja sig vid att Microsoft har en del av kontrollen kan man med enkla medel få ta del av den eller t.o.m. ta den helt.

Ett verktyg som enkelt visar en översikt av ditt mejlskydd har Microsoft döpt till Mail Protection Reports for Office 365. Verktyget kräver Office 2013 och .NET Framework 4.5 och lämnar kvar en genväg till en excel arbetsbok. När den startars frågas man efter inloggningsuppgifterna till sitt Office365 och en stund senare kan man njuta av rapporterna.

Tyvärr saknas detaljerad information om allt som Microsoft väljer att blockera, man få endast ta del av antal blockerade mejl men inte vad vilket är riktigt störande då det inte är sällan att t.ex. IP blockering beror på en dåligt konfigurerad server eller temporärt missbruk från användarsidan . Vill du ha 100% kontrol får du satsa på tredjepart som .tex. Stay som även satsar hårt på att minska svensk/nordisk skräppost vilket Microsoft egna filtrar snällt släpper igenom.

Svara