bloggar

WordPress 3 goes beta

Open Source, Tester|

Hela denna blogg baseras på bloggkungen Wordpress som finns i både tjänst- och "gör det själv"-version där jag föredrar det sistnämda för att verkligen kunna använda hela WP. Kör man inter "gör det själv" versionen [...]

WordPress 2.7 blir 2.8

Open Source|

Världens mest utbredda bloggsystem skall snart finnas i en uppdaterad version.  Den nya version kommer förutom att ha mindre buggar även kunna uppvisa ett antal nya (och efterlängtade) funktioner och gränssnittsförändringar. Läs mer om nyheterna i Wordpress 2.8!

Adobe strular till det igen?

Internet|

Många sajter utnyttjar uppladdningsfunktioner gjorda med flash, den senaste tiden är det dock många som ångrat det valet då deras frekventa uppdateringar på flash-tillägget förstör för en hel del. Wordpress har en sådan uppladdningsfunktion som i [...]

WordPress 2.7 ute nu

Internet, Open Source|

WP 2.7 är välrustad redan från start, projektet är ett av de äldsta och mest utbredda. Hela administrationspanelen har gjorts om så de vanligaste funktioner blir lätt tillgängliga. Redigeringsdelen är totalt anpassad till bloggning med sorterings- [...]

Load More Posts