Skapa webbplatser och användare med Powershell

Av 23 september, 2018 Office 365, SharePoint

Många utav de vanligaste funktionerna i Office 365 kan administreras genom gränssnitt. Där krävs dock många klick och en hel del navigering som tar tid och kan snabbt bli tråkigt då man behöver upprepa uppgiften. Sedan kan det vara rent utav olämpligt att manuellt skapa tusentals konton…det är här Powershell kommer in i bilden.

Det tar troligen en stund att skapa och fullända skriptet men den tiden får du tillbaka i mångfald. Nedan visar jag vad du behöver för att skapa användarkonton och SharePoint-sidor.

Skapa användare

Raden nedan  skapar ett användarkonto, anger land, aktiverar licensen (fungerar på E-plan) och sätter lösenordet till Office365

New-MsolUser -UserPrincipalName "nytt.konto@lentzit.se" -DisplayName "Nytt konto" -UsageLocation "SE" -LicenseAssignment "lentzit:ENTERPRISEPACK" -Password Office365

Konto skapas på någon sekund och är redo att användas. Samma moment via gränssnittet kräver många klick och mer tid. Att skapa 10 konton i Powershell tar m.a.o. 10 sekunder och kanske 10 minuter den traditionella vägen.

Skapa en  webbplats i SharePoint Online

Raden nedan skapar en ny webbplats, sätter ägare och tilldelar 1GB lagring

Exempel för en webbplats på engelska:

New-SPOSite -Url https://lentzit.sharepoint.com/sites/nywebbplats -Owner daniel@lentzit.se -LocaleID 1033 -StorageQuota 1000 -Title "Ny webbplats"

Exempel för en webbplats på svenska:

New-SPOSite -Url https://lentzit.sharepoint.com/sites/nywebbplats -LocaleID 1053 -Owner daniel@lentzit.se -StorageQuota 1000 -Title "Ny webbplats"

Kontrollera med :Get-SPOSite

Efter skapandet kan du direkt gå till den nya adressen och välja en mall som passar. Notera att du här kan välja att skapa mellan den nya och klassiska (gamla) miljön

 

Vill du sätta mallen för webbplatsen kan du använda -Template enligt nedan exempel som kommer att skapa en ny Gruppwebbplats.

New-SPOSite -Url https://lentzit.sharepoint.com/sites/nywebbplats -Template STS#3 -LocaleID 1053 -Owner daniel@lentzit.se -StorageQuota 1000 -Title "Ny webbplats"

Nästa samma rad kan du också nyttja för att skapa en Kommunikationswebbplats

New-SPOSite -Url https://lentzit.sharepoint.com/sites/nywebbplats -Template SITEPAGEPUBLISHING#0 -LocaleID 1053 -Owner daniel@lentzit.se -StorageQuota 1000 -Title "Ny webbplats"

Grymt smidigt helt enkelt ;)

 

 

 

Svara